0
محتوای سقف های مجوف بتن مسلح

سازه های دال مجوف یوبوت ( اجرا و محاسبات و مقایسه با دیگر سقف ها)

در این سمینار سازه های دال مجوف یوبوت به معرفی این سقف و نحوه محاسبات و اجرای آن پرداخته شده است. هچنین مقایسه ای با دیگر سقف های موجود صورت گرفته است. سقف های مجوف بتن مسلح، از دو لایه ...