0
محتوای سمینار

سمینار آشنایی و طراحی آبگیر سدها

سمینار ۱۲۰صفحه ای آشنایی و طراحی آبگیر سدها به منظور استفاده صنعتی و کشاورزی از آبی که پشت مخزن سدها ، انباشته شده است ، باید از سازه ای به نام آبگیر استفاده کرد تا آب مورد نیاز را به ...

سمینار درس هیدرولیک پیشرفته + روند طراحی در سازه های هیدرولیکی

در این قسمت دو فایل ارزشمند در مورد سازه های هیدرولیکی برای شما آماده کرده ایم که شامل موارد زیر می باشد:   سمینار درس هیدرولیک پیشرفته موضوع سمینار : بررسی پدیده ضربه قوچ در لوله در اثر عملکرد پمپ ...