0
09113466696
محتوای سیستم باربر جانبی

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش چهارم

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش چهارم بصورت رایگان دراختیار شما قرار میگیرد تغییراتی که در این نسخه ایجاد شده به شرح ذیل می باشد: ۱- اضافه کردن مقادیر درز انقطاع de! و ضریب k ...