0
محتوای شات کریت

⁣زودگیر شات کریت

⁣زودگیر شات کریت مایع مایع افزودنی غیر قلیائی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان مخصوص عملیات شات کریت تر می باشد. این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است: ▪️ASTM C1141, ASTM C1398 ⁣▪️ ISIRI 12601 🔰خواص: 💠⁣تسریع واکنش ...