0
09113466696
محتوای شاخص پایداری
۰۲-۲۶-۲۰۱۷ ۰۹-۰۶-۱۱ ب-ظ(۱)

پروژه بتن ۴ طبقه اداری

این پروژه یک ساختمان بتنی ۴ طبقه با کاربری اداری واقع در شهر سنندج است . مهمترین قسمت این پروژه محاسبه شاخص پایداری مطابق ویرایش چهارم آیین‌نامه ٢٨٠٠ می‌باشد . این فایل شامل دفترچه محاسبات پروژه و دو فایل مدلسازی ...