0
09113466696
محتوای صدور پروانه ساختمان

مزیت های دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان

فرآیند زمان‌بر اخذ جواز ساخت با دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی تسهیل می‌شود. شهرداری تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر یک پروسه صدور پروانه ساختمانی را متحول می‌کند به این صورت که سازنده‌ها دریک مسیر جدید صدور جواز ...