0
09113466696
محتوای طراحی حدی سازه های فولادی
07-10-2016 03-05-34 ب-ظ

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادی

این فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل ۲۶ قسمت است. قسمت اول : معرفی سرفصل مطالب دوره معرفی منابع و مراجع   قسمت دوم ...