0
محتوای طراحی حدی سازه های فولادی

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادی

این فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل ۲۶ قسمت است. قسمت اول : معرفی سرفصل مطالب دوره معرفی منابع و مراجع   قسمت دوم ...