0
09113466696
محتوای عوامل مهم جوشكاري
4-16-2016 08-16-00 ب-ظ

دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش

در این جزوه ۱۸۵ صفحه ایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش آشنا میشوید. برخی از موارد ذکر شده در این آموزش شامل: فرآیندهای متداول جوشکاری در ساختمان جوشکاری قوسی با الکترود روپوشدار SMAW جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گازGMAW ...