0
محتوای عکس های اجرایی سازه فولادی

عکس های اجرایی سازه فولادی ۱۵ طبقه

در این بخش بصورت مجزا از تک تک مراحل اجرای اسکت فلزی ۱۵ طبقه عکس هایی برای شما مهندسین عزیز نمایش داده میشود. گودبرداری موضوع جالب توجه در این پروژه گود برداری آن است که عمق آن حدود ۹ متر ...