0
09113466696
محتوای عکس های اجرایی سازه فولادی

عکس های اجرایی سازه فولادی ۱۵ طبقه

در این بخش بصورت مجزا از تک تک مراحل اجرای اسکت فلزی ۱۵ طبقه عکس هایی برای شما مهندسین عزیز نمایش داده میشود. گودبرداری موضوع جالب توجه در این پروژه گود برداری آن است که عمق آن حدود ۹ متر ...