0
09113466696
محتوای فایل تصویری
5-6-2016 04-28-26 ب-ظ

دانلود فایل تصویری روش اجرایی دیوار دیافراگمی

در این فایل بصورتی تصویری و کامل به جزییات سازه ایی و اجرایی دیوار دیافراگمی پرداخته شده است.