0
09113466696
محتوای فهرست بهای ابنیه 1396
۰۳-۱۶-۲۰۱۷ ۱۱-۱۳-۵۸ ب-ظ

دانلود فهرست بهای ۹۶ همه رشته ها

فهرست بها ۱۳۹۶ واحد پایه که شامل ۱۶ رشته می باشد و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه ) تهیه و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۵ منتشر شد  فهرست بهای واحد پایه همه ساله  در ...