0
09113466696
محتوای فیلم آموزشی ترسیم پلان
۰۲-۰۶-۲۰۱۷ ۰۸-۳۱-۲۱ ق-ظ

فیلم آموزشی ترسیم پلان معماری از اول تا آخر از روی نقشه در اتوکد

امروز برای شما یک فیلم آموزشی خوب و کاربری نرم افزار اتوکد آماده کرده ایم. در این آموزش از روی یک نقشه از قبل آماده شده، از ابتدا تا انتها تک تک مراحل کشیدن همان نقشه در نرم افزار اتوکد ...