0
09113466696
محتوای فیلم آموزشی ترمیم بتن
Screenshot 2018-12-07 19.36.17

ترمیم بتن

ترمیم بتن در واقع شیوه‌ای است که به طولانی‌تر شدن عمر مفید واقعی سازه و رسیدن به عمر مفید طراحی آن کمک می‌کند. در واقع ما در ترمیم بتن می‌خواهیم شرایط را به نحوی فراهم سازیم تا سازه مشخصات خود ...