0
محتوای فیلم آموزشی ETABS 2015

فیلم آموزشی مدل سازی با ETABS 2015

در این فیلم آموزشی بصورت عملی و پروژه محور با نحوه مدل سازی سازه بتنی به همراه دیوار برشی با نرم افزار ایتبس ۲۰۱۵ آشنا میشوید. این آموزش رایگان  را از دست ندهید