0
محتوای قوانین حقوق دستمزد

قوانین حقوق دستمزد

⚠️خلاصه ای (مختصر و مفید) از قوانین حقوق و دستمزد 🔶 اضافه_کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق_پایه ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : ...