0
محتوای لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری

آموزش نحوه تهیه لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری

اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از جمله : ۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما ۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها ۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغییر جوی در شهرهای سردسیر و ...