0
09113466696
محتوای لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری

آموزش نحوه تهیه لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری

اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از جمله : ۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما ۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها ۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغییر جوی در شهرهای سردسیر و ...