0
09113466696
محتوای مبحث ششم ویرایش 92
4-6-2016 11-29-35 ب-ظ

پروژه ساختمان 3 طبقه بتنی با ETABS 2015 و SAFE 2014

پروژه شامل موارد زیر می باشد : نقشه های اجرایی معماری و سازه بصورت فایل AUTOCAD , PDF دفترچه محاسبات سازه در ۷۶ صفحه فایل های محاسباتی ETABS , SAFE سیستم مقاوم سازه ای در دو جهت قاب خمشی متوسط ...