0
محتوای مبحث نهم سال 1397
انتشار پیش نویس مبحث نهم سال 1397

انتشار پیش نویس مبحث نهم سال ۱۳۹۷

کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه‌ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث نهم، پیش‌نویس این مبحث را تهیه ...