0
محتوای مبحث 9
جزوه بتن آزمون نظام مهندسی

جزوه بتن آزمون نظام مهندسی

برای دوستانی که نیاز به یک جزوه خوب برای آزمون محاسبات نظام مهندسی دارند امروز یک جزوه بتن  آزمون نظام مهندسی  بصورت دستنویس از کلاسهای آقای مهندس محمد بحیرایی  در سایت قرار میدهیم این جزوه ۱۵۰ صفحه ای حاصل یک ...