0
09113466696
محتوای محاسبات راهسازی

نرم افزار کاربردی در انجام محاسبات راهسازی بصورت اکسل

با استفاده از این نرم افزار میتوان در انجام پروژه های راهسازی بسیار مفید واقع شود. با این نرم افزار می توان محاسبات زیر را انجام داد: ۱- محاسبه ارتفاع نقاط بین منحنی ها در نقشه های توپوگرافی ۲- محاسبه ...