0
محتوای محاسبات راهسازی

نرم افزار کاربردی در انجام محاسبات راهسازی بصورت اکسل

با استفاده از این نرم افزار میتوان در انجام پروژه های راهسازی بسیار مفید واقع شود. با این نرم افزار می توان محاسبات زیر را انجام داد: ۱- محاسبه ارتفاع نقاط بین منحنی ها در نقشه های توپوگرافی ۲- محاسبه ...