0
محتوای محاسبه سرانگشتی در کارگاه ساختمانی

محاسبه سرانگشتی در کارگاه ساختمانی

۱ – اسکلت فولادی الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت ...