0
محتوای محاسبه سرانگشتی مهندسان

محاسبه سرانگشتی مهندسان

🔶اسکلت فولادی: 🔸الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع 🔸ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با ...