0
محتوای محل قرار گیری بادبندها

بهترین انتخاب برای محل قرار گیری بادبندها چیست؟

۱)چگونه انتخاب مناسبی برای محل قرار گیری بادبندها داشته باشیم؟ ۲)یک انتخاب مناسب نیازمند چه ابزارهایی می باشد؟ ۳)مهمترین نکته در انتخاب محل بادبندها چیست؟ چرا؟ بهترین انتخاب برای تعیین بادبند دهانه هایی است که در نهایت سازه متقارن باشد. ...