0
محتوای مزاياي جوشكاري

دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش

در این جزوه ۱۸۵ صفحه ایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش آشنا میشوید. برخی از موارد ذکر شده در این آموزش شامل: فرآیندهای متداول جوشکاری در ساختمان جوشکاری قوسی با الکترود روپوشدار SMAW جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گازGMAW ...