0
09113466696
محتوای مزایای فوم بتن
۶۹۵۷۵۳۹۸۲۱a1c45078673e772b3a53ed

فوم بتن چیست؟

فوم بتن پوششی است جدید جهت مصارف مختلف در ساختمان که به علت خواص فیزیکی منحصر به فرد خود بتنی سبک و عایق با مقاومت لازم و کیفیت مطلوب نسبت به نوع استفاده از آن ارائه میدهد. این پوشش از ...