0
محتوای مسئولیت مدیر ساختمان

۱۰ نکته مهم در قانون افتادن‌سنگ نمای ساختمان چیست؟

👨🏻‍💼 مسئولیت مدیر ساختمان: مسئولیت حقوقی افتادن سنگ نمای ساختمان بر روی افراد ، ماشینهای پارک شده و عبوری و جبران خسارت بر عهده مدیر ساختمان است. 👨‍👩‍👧‍👦 مسئولیت مالکین مجتمع: در صورت نداشتن صورتجلسه رسمی در خصوص تعیین مدیر ...