0
محتوای مصالح بنايی

جزوه درس اجرای سازه های فلزی و بتنی

در تکمیل جزوات اجرایی این بار یک جزوه ۱۴۰ صفحه ای در مورد اجرای سازه های فلزی و بتنی  در ادامه مطلب قابل دانلود می باشد. سر فصل ها: زمین شناسی آشنایی با انواع سنگ ساختمانی و خصوصیات آن آجر، ...