0
محتوای مقادیر مصالح مصرفی درساختمان

نحوه تعیین مقادیر مصالح مصرفی درساختمان

🔸برای هر متر مکعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود. 🔸برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی ۱٫۸ تن ماسه مصرف می شود. 🔸برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵ تن ماسه مصرف می شود. ...