0
محتوای نرم افزار ترسیم فنداسیون

نرم افزار ترسیم مقطع عرضی فنداسیون در اتوکد

این نرم افزار که در واقع یک افزونه برای اتوکد میباشد شما را قادر به ترسیم مقطع عرضی فنداسیون در اتوکد خواهد کرد. با توجه به این که نرم افزار SAFE قابلیت ارائه مقطع عرضی رو ندارد این نرم افزار ...