0
09113466696
محتوای نرم افزار PROPER
۰۴-۲۲-۲۰۱۷ ۱۰-۳۴-۲۰ ب-ظ

آموزش تصویری ساخت مقاطع در نرم افزار PROPER به روش LRFD

در ادامه می توانید آموزش تصویری ساخت مقاطع در نرم افزار PROPER به روش LRFD بر اساس آیین نامه AISC360 را که بصورت گام به گام ساخت مقاطع را شرح داده شده است  دانلود بفرمایید…