0
09113466696
محتوای نشریه 4311
3-29-2016 03-23-03 ب-ظ

نشریه 4311 “شرایط عمومی پیمان ” برای گوشی های اندروید

در این بخش شرایط عمومی پیمان که دانستن آن برای هر مهندس و پیمانکار لازم است بصورت نرم افزار گوشی های اندرویدی قابل دسترس می باشد.