0
محتوای نصب کاسه توالت ایرانی

نحوه اجرا و مراحل نصب کاسه توالت ایرانی

نصب سنگ توالت ایرانی سنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای مختلف ساخته میشوند ابعاد متوسط آ نها ۵۹۵×400 میلی متر است برای کار گذاشتن سنگ یا کاسه  توالت باید به چند نکته ی عمده توجه ...