0
محتوای نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرای ساختمان های فولادی

در این فایل مصور و بسیار خوب که کاری است از گروه مهندسی بتا، شما با برخی از نکات نظارت بر اجرای ساختمان فولادی و اجرای اتصالات آشنا خواهد شد. در این فایل با انواع اتصالات فولادی و روش اجرای ...