0
محتوای نقشه اجرایی ساختمان فولادی

نقشه اجرایی ساختمان اسکلت پیچ و مهره ای 11 طبقه

سازه در یک جهت با سیستم مهاربند هم محور و درجهت دیگر قاب خمشی است. برای اتصالات گیردار جهت خمشی از روش فلنچ استفاده شده است. دو طبقه اول دارای دیوار برشی در محیط میباشد. ستونها به صورت I شکل ...