0
09113466696
محتوای نقشه سازه های بتنی
۰۸-۲۴-۲۰۱۷ ۰۸-۵۲-۲۲ ب-ظ

راهنمای تهیه نقشه سازه های بتنی

راهنمای تهیه نقشه سازه های بتنی توسط سازمان نظام مهندسی تهران ارائه شده و شامل جزییاتی است که باید در نقشه های بتنی استفاده شود و پیشنهاد میکنم این فایل را دانلود کرده و از آن استفاده های لازم را ...