0
محتوای نقشه 3 بعدی

دانلود نقشه 3 بعدی ساختمان 7 طبقه

این نقشه ۳ بعدی شامل ۷ طبقه می باشد و به صورت ۳d با نرم افزار اتوکد طراحی شده است و نقشه شامل تمام اجزای داخلی ساختمان می باشد.