0
محتوای پتینه کاری

پتینه کاری چیست؟

پتینه کاری هنری است که در آن با استفاده از رنگ های مختلف و نیز ابزارهای متفاوت، بافت های بصری زیبا و گوناگونی بر روی سطوحی نظیر: دیوار، سقف، ستون و … ایجاد می گردد 🔶مزایا پتینه کاری 🔸پتینه نسبت ...