0
محتوای پروژه طراحی

طراحی سازه فولادی ۵ طبقه به روش LRFD

در ادامه پروژه طراحی سازه فولادی ۴ طبقه به روش LRFD به همراه نتایج خروجی Etabs و Safe و طراحی دستی را دانلود خواهید نمود. مشخصات پروژه: ساختمان مورد نظر یک ساختمان ۴ طبقه روی پیلوت می باشد و کاربری ...