0
محتوای پلان چهار طبقه

دانلود پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدی

این فایل شامل پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدی با نماها و مقاطع و ... آن میباشد: تعداد طبقات : چهار طبقه با پیلوت مساحت هر طبقه : 70 متر ضمائم : پلان پیلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شیب ...