0
محتوای پله و آسانسور

نکاتی مهم مربوط به پله و آسانسور

💠 پله : ♦️ راه پله مورد استفاده حتما به صورت دو بازو باشد. ♦️ در باکس راه پله چشم پله به دلیل دودکشی عمل کردن آن، وجود ندارد. ♦️ درب باکس راه پله یک لنگه و با عرض ۱۱۰ ...