0
09113466696
محتوای کتاب آموزش
۰۴-۱۹-۲۰۱۷ ۱۲-۱۵-۰۷ ق-ظ

کتاب آموزش بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها

در ادامه یک کتاب بسیار عالی در زمینه آموزش بارگذاری ساختمان برای شما مهندسین عزیز معرفی میشود. این کتاب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ می باشد. سرفصل ها: بارگذاری - فصل دوم - ترکیب بار بارگذاری ...