0
09113466696
محتوای کتاب فنی حرفه ای
کتاب اجرای راه پله

کتاب اجرای راه پله

کتاب حاضر با عنوان اجرای راه پله، کوشش شده است تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز، خود محتوا، خود گام و به روش پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را آسانتر نماید. همچنین در سراسر کتاب سعی ...