0
محتوای ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ
جزوه ی تکنولوژی بتن

جزوه ی تکنولوژی بتن

در ادامه جزوه ی تکنولوژی بتن- خانم دکتر معینی پویا که یک جزوه ۱۱۶ صفحه ای تایپ شده و بسیار عالی است و در ۱۱ فصل تنظیم شده است، آمده که جزییات آن بشرح زیر است: ۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻦ، اﻫﻤﯿﺖ ...