0
محتوای HSE در پروژه های عمرانی
آشنایی با HSE در پروژه های عمرانی

آشنایی با HSE در پروژه های عمرانی

تمرکز بر ایمنی‌، بستر سازی برای انجام کارها به صورت ایمن و رسوخ فرهنگ ایمنی در تفکر مدیران جایگاه چندان مناسبی را ندارد. با بررسی‌های صورت گرفته با مدیران پیمانکاران مشخص می‌شود آنها چندان رغبتی به موضوعات ایمنی بهداشت و ...
دانلود جزوه HSE در پروژه های عمرانی

دانلود جزوه HSE در پروژه های عمرانی

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتهاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد. پروژه ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین، با هزینه هایی معین و کیفیت تعیین شده ای به انجام رسند. لازمه ...