0

آزمایش های مکانیک سنگ

آزمایش های مکانیک سنگ را به دو دسته آزمایش های برجا و آزمایش های آزمایشگاهی تقسیم میکنند. برای اینکه بخواهیم انجام این آزمایش ها در مکان های مختلف نتایج یکسان و هماهنگی را به همراه داشته باشند استاندارد هاییی را برای نمونه مورد آزمایش، دستگاه انجام آزمایش و نحوه انجام آزمایش تعیین کرده اند. یکی از این استاندارد ها را انجمن بین المللی مکانیک سنگ (ISRM) تعریف کرده است که در این گزارش به بیان این استاندارد ها در مورد آزمون های آزمایشگاهی می پردازد.

میتوانید کتاب مروری بر آزمایش های مکانیک سنگ را در ادامه مطلب به صورت رایگان دانلود کنید.

کتاب مروری بر آزمایش های مکانیک سنگ شامل مباحث زیر است:

۱- آماده سازی نمونه

۲- درصد رطوبت، تعیین تخلخل و چگالی

۳- آزمایش چکش اشمیت

۴- اندیس بار نقطه ای

۵- آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

۶- آزمایش مقاومت فشاری سه محوری

۷- آزمایش مقاومت برشی مستقیم

۸- آزمایش دوام سنگ

۹- آزمایش مقاومت کششی مستقیم

۱۰- آزمایش برزیلی

۱۱-آزمایش اندازه گیری سرعت صوت

۱۲- آزمایش آماده سازی نمونه سنگ های آماسی

۱۳ـ آزمایش تعیین تنش های آماسی محوری

۱۴- آزمایش تخمین کرنش آماسی محوری و شعاعی آزاد

۱۵- آزمایش تخمین کرنش آماسی محوری وابسته به تنش آماسی محوری

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 5.15 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه