0
09113466696

نرم افزار صورت وضعیت و محاسبه تعدیل بر اساس فهرست بها ۹۶

در این بخش با دانلود رایگان نرم افزار صورت وضعیت و  محاسبه تعدیل براساس فهرست بهای ۹۶ در خدمت جامعه مهندسین عمران و پیمانکاران هستیم. این برنامه توسط آقای مهندس نادرحائری برنامه نویسی شده و بصورت رایگان و البته به نفع موسسه کودکان سرطانی محک قابل دانلود است .

فیلم راهنمای استفاده از این دو برنامه را هم میتوانید در ادامه مطلب دانلود بفرمایید

نسخه کامل قبلی را از اینجا دانلود کنید.

دوستان گرامی نرم افزار تعدیل محک به قصد جمع آوری کمکهای مالی شما به نفع  موسسه کودکان سرطانی محک, تهیه شده و هدف آن نهادینه کردن فرهنگ یاری رسانی به دردمندان و فراموش نکردن رنجی است که این بیماری هولناک به کودکان معصوم و خانواده های پریشان حالشان وارد می کند, پس بیایید قطره هایی هر چند کوچک از محبتهای بزرگتان را نثارشان کنید.

ارسال دیدگاه