0
09113466696

پروژه سازه های فولادی ۶ طبقه

پروژه سازه های فولادی 6 طبقه

ساختمانی که در پروژه موردنظر طراحی می گردد در زمینی به مساحت ۴۸۶ متر مربع که دارای ۶ طبقه و در شهر تهران می باشد. کاربری طبقات تجاری می باشد. نوع سقف در تمامی طبقات تیرچه با بلوک پلی استایرن می باشد. ارتفاع طبقه اول ۴٫۰۰ متر و ارتفاع سایر طبقات ۳٫۲۰ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۷۰ متر است. ساختمان از جهات شمالی و شرقی آزاد است. سیستم مقاوم سازه ای در هر دو جهت سیستم مهاربند برون محور فولادی میباشد. خاک بستر سازه از نوع  و تنش مجاز خاک ۲٫۲۵ کیلوگرم است.

ضوابط و آیین نامه های طراحی:
مباحث بارگذاری طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۲
مباحث نیروی جانبی زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰٫ ویرایش چهارم
مباحث طراحی المانهای سازه ای طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۲
مباحث طراحی دال طبق مبحث نهم مقررات ملی سختمان سال ۱۳۹۲

فهرست مطالب :
بخش اول – بارگذاری ساختمان
بارگذاری مرده
بارگذاری زنده
بار معادل تیغه بندی
بار برف
بار باد
وزن لرزه ای
سختی سازه
مرکز جرم
مرکز سختی
بار زلزله
کنترل واژگونی
بخش دوم – طراحی سقف
بخش سوم – تحلیل تقریبی
بخش چهارم – طراحی تیرها، ستونها و مهاربندها
بخش پنجم – مدلسازی کامپیوتری سازه
بخش ششم – طراحی تکیه گاهها و اتصاالت
بخش هفتم – طراحی وصله ستونها
بخش هشتم – طراحی جوش اتصال مهاربندها به تیر و ستون

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf & cad & etabs
حجم : 11.8 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه