0
09113466696

گام های نقشه خوانی( نقشه سازه)

برای اینکه یک نقشه خوان خوب باشید بهترین راه آن است که خودتان یک نقشه کش خوب باشید. برای یک ساختمان چهار گروه نقشه لازم است. نقشه محاسبات یا سازه، نقشه معماری، نقشه تاسیسات برقی و نقشه تاسیسات مکانیکی. معمولاً تا مرحله سفت کاری با دوتای آخری کاری نداریم. البته در تخصص یک مهندس عمران هم نیست. در اینجا قصد دارم در مورد نقشه های سازه اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهم. هر نقشه قسمت های اصلی دارد که تقریبا در همه نقشه ها مشترک است.

کادر اطلاعات ساختمان:
در این کادر اطلاعاتی مثل نام مالک. شماره پرونده، پلاک ثبتی، مساحت طبق سند.نام مهندس طراح و …آمده است. شما باید این مشخصات را با مشخصاتی که در پروانه ساختمانی آمده تطبیق دهید. همچنین نقشه باید دارای مهر دفتر خدمات شهرداری و مهر مهندس طراح باشد.

توضیحات فنی.
در این قسمت یک سری توضیحات فنی و عمومی آورده که معمولاً خودمان بلد هستیم. اما یک نکته مهم وجود دارد. در این قسمت محاسب باید مشخصات مقاومتی بتن فونداسیون و سایر اعضای سازه ای را قید کند. شما نتایج تست بتن و همچنین فایل محاسباتی ساختمان
را در صورتی وجود داشته باشد با آن باید بسنجید.

سازه نگهبان.
در این اجرایی سازه نگهبان آمده است. شاید با توجه به شرایط پروژه نیاز باشد تغییراتی در نقشه اجرایی بدهید. که این کار باید با هماهنگی با طراح صورت بگیرد. همچنین در این قسمت توضیحاتی در مورد روش پایدار سازی و نگهداری خاک آورده است.

پلان فونداسیون و صفحه ستون
پلان های رسم شده در نقشه ها معمولا اسکیل هستند و با کمک آن می توان ابعاد و عمق خواسته شده برای پِی کنی را درآورد؛ نوار های فونداسیون و گلدانی ها و محل آسانسور را مشخص نمود؛ وهمچنین آکس ستون ها را پیاده کرد. میلگردهای طولی و عرضی و فواصل
آن، ابعاد و تیپ بندی صفحه ستون ها (در نقشه ساختمان فلزی) برش و دیتایل اجرایی چاله آسانسور مشخصات بولت ها و… از دیگر اطلاعات این صفحه است.

پلان تیر ریزی و برش تیرها
از قسمت های مهم و پر حجم نقشه ها است. محل رمپ ها، تیر ها و دال ها در این صفحه برای هرطبقه مشخص شده است. جهت و نوع تیرچه ها (تک یا دوبل) یا نوع سقف در این نقشه مشخص شده است.محل کلاف های عرضی و همچنین برش و مقطع تیرها  تیپ بندی
آنها در این قسمت قابل بررسی است. در پلان فلزی گیرداری یا مفصلی اتصالات نیز مشخص است.

برش ستون ها
مقطع ستون و برش طولی آنها و همچنین تیپ بندی آن در این صفحه مشخص شده است.
تراز طبقات و محل وصله ستون را نیز در این صفحه مشخص می کنند. در ستون های بتنی تعداد و اندازه میلگرد ها نیز مشخص شده است.

نمایش قاب ها (بادبند یا دیوار برشی)
در برش تیپ بادبند ها و مقاطع آن و همچنین دیتایل اتصالات آن نمایش داده شده است.
اتصالات شامل ورق های گوشه و گاست پلیت می باشد( گاست پلیت ورق میانی محل تقاطع دو بادبند می باشد.)
دیوار برشی نیز میلگردهای قائم و افقی و فواصل آن ها و سنجاق های آن نمایش داده شده است. در ساختمان های فلزی دارای دیوار برشی روی ستونهای دوطرف دیوار برش گیر اجرا می شود.

دیتایل ها:
دیتایل ها یا جزییات اجرایی بسته به نوع و اجزای ساختمان متغیر است. مهم ترین قسمت در دیتایل ها اتصالات است. معمولا در نقشه های فاز دو ارائه دیتایل های دقیق اتصالات ضروری است و در نقشه های فاز ۱ صرفاً در قالب یک جدول ابعاد را براساس تیپ بندی ارائه می
دهند. از دیگر دیتایل های مهم  دیتایل اجرایی سقف است . سعی کنید در هر روز نقشه یک ساختمان را به دقت نگاه کنید. اطلاعات آن را مطالعه و با
یکدیگر مقایسه کنید. پس از مدتی در نقشه خوانی تبهر پیدا می کنید و نقشه های با کیقیت را از با کیفیت تشخیص می دهید.

ارسال دیدگاه