نرم افزار سازه ۹۰

تصویر شاخص
شرکت سازنده

سازه 90

نرم افزار سازه90، نرم افزاری است که در محیط AutoCAD برنامه نویسی شده است. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های AutoCAD Activex Automation از سال 1376 تاکنون با حجم قابل توجهی از کار گروهی در حال توسعه بوده است . نرم افزار سازه90 خروجی نرم افزارهای SAP, ETABS, SAFE را دریافت کرده و بر اساس آنها نقشه های اجرائی را در محیط AutoCAD ترسیم می کند. با توجه به این که کاربر، سازه90 را در محیط AutoCAD اجرا می نماید، کلیه امکانات این نرم افزار یگانه به توانائی های سازه90 افزوده می گردد .

 

هدیه ویژه : ابزار فونداسیون پیشرفته به مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت رایگان بعد از خرید نرم افزار برای شما فعال میگردد

 

بخشی از توانائی های سازه90 برای ترسیم سازه های بتنی عبارتند از:

 

تیرها  :

ترسیم پلان های تیرریزی : با جزئیات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه ها یا دالها، تیپ بندی تیرها، تای بیم ها، جهت قرارگیری و ابعاد ستون ها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه و….

ترسیم مقاطع طولی تیرها : با میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون های پائین و بالا، طول و شماره POS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموتها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه
امکان تیپ بندی تیرها در طبقات : این امکان وجود دارد که تیرهای تیپ شده به دو صورت ماکزیمم و آبشاری ترسیم گردد

ترسیم مقاطع عرضی تیرها : با نامگذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پائین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی ها

 

 

ستون ها  :

ترسیم پلان های ستون گذاری : شامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس بندی و اندازه گذاری های مربوطه .
ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها : شامل ترازهای فونداسیون و طبقات، میلگردهای طولی ستون ها همراه با طول و POS مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز و POS مربوطه، خاموتهای اضافی بین طبقات، خاموت های اضافی زیرتراز فونداسیون، نامگذاری مناسب برای مقاطع عرضی ستون ها .
ترسیم مقاطع عرضی ستون ها : شامل، نامگذاری مناسب، اشل گذاری مناسب، ابعاد و شکل مقطع، اندازه گذاری مقطع و پوشش روی آرماتور، سایز و تعداد آرماتورهای مورد استفاده .
ترسیم ستون ها به صورت جدول : ترسیم ستون ها به صورت جدول

 

جزئیات سقف تیرچه و بلوک  :

بر اساس مدل ETABS : پلان پوزبندی تیرچه ها به تفکیک طبقات، فهرست تیرچه ها و پوزبندی مربوطه به تفکیک طبقات، فهرست طول و اندازه میلگردهای مصرفی به تفکیک طبقات
فهرست تیرچه ها بر اساس طول های انتخابی کاربر

امکانات دیگر :

امکان Modular کردن طول تیرچه ها

طراحی تیرچه ها شامل: میلگرد اصلی، میلگرد تقویتی، میلگرد بالا، خاموت و کنترل خیز

ترسیم مقطع تیرچه ها
تعیین مشخصات مصالح مصرفی
محاسبه بار سقف بر اساس جزئیات ارائه شده توسط کاربر
جداول بار زنده آیین نامه بار گذاری ایران
تعیین سایز میلگرد مصرفی بطور جداگانه برای میلگردهای اصلی، تقویتی، فوقانی، منفی، خاموت و تای بیم
تنظیم حداقل و حداکثر طول تیرچه و گام طول های میانی
تعیین استراتژی استفاده از تیرچه دوبل

 

پله  :

ترسیم پلان سازه ای برای انواع پله ها با هرشکل
ترسیم مقاطع پله ها :
ترسیم مقاطع برای انواع پله ها با هر شکل با ارائه جزئیات
محاسبات میلگرد طولی و عرضی
نمایش انواع تکیه گاه آویز، تیر رامپ، فونداسیون
امکان تنظیم محل تکیه گاه پله توسط کاربر
رابطه دینامیک طول رامپ، ارتفاع رامپ، تعداد پله، طول و ارتفاع کف پله

 

محاسباتی و کنترلی:

محاسبه طول مهار، وصله و خم میلگردها : براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI و امکان تغییرآن برای کاربر براساس مقاومت بتن مصرفی، مقاومت میلگرد مصرفی، محل قرارگیری آرماتور و …

کنترل ضوابط شکل پذیری : متوسط و زیاد براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI شامل ابعاد هندسی تیرها و ستون ها و دیوارهای برشی، آرماتورهای حداقل برای تیرها و ستون ها ، کنترل درصد آرماتور برای ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط آرماتورگذاری عرضی برای تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط مربوط به اجزای مرزی در دیوارها، تامین طول کافی برای مهار میلگردهای قلاب شده در ستونهای کناری .

امکان تعیین استراتژی خاموت گذاری : برای تیرها با افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها، اضافه کردن سنجاقی در مقطع تیرو تعیین سایز میلگرد. امکان اضافه نمودن آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی و برای ستون ها افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها .
امکانات دیگر : کنترل تعداد تای بیم ها، اندازه گذاری ها، مقیاس های ترسیم، واحدهای ترسیم، تعداد و اندازه میلگردهای طولی اصلی تیرها، خاموت گذاری ستون ها و …

لیست مقادیر مصالح:

تهیه لیستوفر : تهیه لیستوفر میلگردهای طولی، خاموتها و سنجاقیهای مربوط به تیر، ستون، دیوار برشی، فونداسیون و …، امکان تهیه لیست های جداگانه، فیلترکردن لیستها بر اساس طول میلگردهای لیست
دستوربرش : دستوربرش میلگرد برای کمترین دورریز و…
محاسبه حجم بتن : حجم بتن کلیه المانهای تیر، ستون، دیوار و دال را محاسبه و نتایج را به صورت جدول به تفکیک طیقات و المانها در واحد وزن و یا حجم نمایش می دهد.

قابلیت های دیگر :

نقشه های هوشمند : در بعضی از المان های نقشه ها، با تغییر دادن یک قسمت از نقشه، سایرقسمتها به طور خودکار تغییر می کند.
امکان مدیریت طول میلگردهای تقویتی : به دلخواه کاربر. کاربر می تواند با انتخاب طولهای مدولار مناسب طول کلیه میلگردهای تقویتی را به طول های مورد نظر تغییر دهد.

شیت چینی اتوماتیک : به کاربر این امکان را می دهدتا پس ازترسیم نقشه ها، کلیه ترسیمات را به نحو مناسب و دلخواه به شیت های از قبل آماده شده در سایزهای استاندارد یا پنجره های با ابعاد دلخواه منتقل نماید.

تغییرات نقشه ها با یک کلیک از طریق متدلوژی SED : با این شیوه جدید کاربر می تواند جزئیات ترسیم شده را در سه سطح، خواص عمومی گرافیکی، خواص ویژه گرافیکی و خواص مهندسی از طریق رابط کاربری دوست داشتنی (User Friendly) همگام با جدیدترین شیوه استفاده شده در AutoCAD با یک کلیک تغییر دهد.

گزارش از نحوه ترسیم جزئیات Report : کاربر با انتخاب جزء ترسیم شده اطلاعاتی در موارد زیر بدست می آورد:

ضوابط آئین نامه ها
محاسبات خاموت برشی
محاسبات خاموت پیچشی
محاسبات تعداد و فاصله خاموت ها
دیاگرام و محاسبات آرماتور حداقل طولی
دیاگرام پوش آرماتور طولی

 

این نرم افزار بجای  قفل سخت افزاری ، دارای قفل نرم افزاری بوده و محدودیتی در نصب ندارد فقط دو کاربر همزمان نمیتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.

با قفل نرم افزاری که دارد براحتی در هر سیستمی میتوانید از آن بهره ببرید.

 

جزئیات بیشتر در مورد این نرم افزار را می توانید در سایت شرکت سازنده سازه ۹۰ دریافت نمایید.

 

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار سازه ۹۰”
قیمت دوره

تومان۴,۶۰۰,۰۰۰

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 12 اسفند 1400آخرین بروزرسانی: 12 اسفند 1400تعداد بازدید: 1111
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق ام سیویل
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.

قیمت دوره

تومان۴,۶۰۰,۰۰۰

تعداد