0
محتوای بتن
بتن اکسپوز ( Expose )

بتن اکسپوز ( Expose ) چیست

بتن اکسپوز ( Expose ) یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری ...

برخی نکاتی که درباره بتن باید بدانیم

الف : انواع سیمان تیپ ۱ : عمومی تیپ۲ : تقریبا ضد سولفات - دیرگیر تیپ۳ : دیرگیر تیپ۴ : مناسب بتن ریزی حجیم تیپ۵ : ضد سولفات شدید ب : انبارش و نمونه گیری : - ماهانه یکدفعه   ...